Page 2 - Łazarski - album
P. 2

ALBUM

                ABSOLWENTÓW

       UCZELNIA ŁAZARSKIEGO .....................................................................5


       MISJA UCZELNI ŁAZARSKIEGO ............................................................7


         PATRON ........................................................................................................... 7

         MISJA UCZELNI ŁAZARSKIEGO ...................................................................... 7


       WŁADZE UCZELNI ŁAZARSKIEGO .......................................................8


       BOARD OF TRUSTEES ..........................................................................9


       UCZELNIA ŁAZARSKIEGO .................................................................. 10


         AKREDYTACJE ...............................................................................................10

         PARTNERZY PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH ................................................10

         CERTYFIKATY JĘZYKOWE .............................................................................11


         RYS HISTORYCZNY ........................................................................................12

         KLUB ABSOLWENTA UCZELNI ŁAZARSKIEGO 2017/2018 ..................................46

         DZIAŁALNOŚĆ KLUBU ABSOLWENTA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 ..........48


         KONKURS BRYLANTY ŁAZARSKIEGO ...........................................................54

         FUNDACJA UCZELNI ŁAZARSKIEGO ............................................................58       WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI .................................................. 61

         WŁADZE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI ...........................................62

         Promotorzy ззprac dyplomowych ....................................................................63


         PRAWO jednolite studia magisterskie ..........................................................64

         ADMINISTRACJA studia I stopnia .................................................................77

         ADMINISTRACJA studia II stopnia ................................................................79
   1   2   3   4   5   6   7